تخفیفات

Grand Theft Auto V

726,000 تومان

Chivalry 2

374,000 تومان

Hunt: Showdown

429,000 تومان

Arma 3

322,000 تومان

Rust

848,000 تومان

Red Dead Redemption 2

726,000 تومان

تخفیفات بعدی فروشگاه استیم چه زمانی است؟

جشنواره کشاورزی و مزرعه دردوشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

در این جشنواره استیم بازی‌های سبک کشاورزی و مدیریت منابع شامل تخفیف می‌شوند.

0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

ژانر ها

بازی های پر طرفدار

تازه ها

وبلاگ