نمایش دادن همه 2 نتیجه

State of Decay 2: Juggernaut Edition

799,000 تومان
مردگان برخاسته اند و تمدن سقوط کرده است. اکنون این شما هستید که باید بازماندگان را جمع آوری کنید، منابع را جمع آوری کنید و یک جامعه در دنیای پسا آخرالزمانی بسازید - دنیایی که در آن معنی زنده ماندن در این شبیه سازی نهایی زنده ماندن زامبی ها را تعریف می کنید.
ترجمه توسط گوگل

State of Decay: YOSE

533,000 تومان
در بازی فانتزی بقای زامبی نهایی، در برابر فروپاشی جامعه ایستادگی کنید. دنیای باز پر از خطرات و فرصت هایی را که به هر تصمیم شما پاسخ می دهد، کاوش کنید. جامعه ای از بازماندگان قابل بازی را استخدام کنید که هر کدام مهارت ها و استعدادهای منحصر به فرد خود را دارند.
ترجمه توسط گوگل